Znanstveno-stručni skup "Prevencija i liječenje poremećaja hranjenja: novi pristupi i izazovi"

ERFCON 2017 Poremecaji hranjenjaS velikim Vas zadovoljstvom pozivamo na sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu Prevencija i liječenje poremećaja hranjenja: Novi pristupi i izazovi koja će se održati 16. svibnja 2017. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dan prije otvaranja ERFCON-a 2017 – 9. Međunarodnog znanstvenog skupa ERF-a Sveučilišta u Zagrebu.

 

ORGANIZATORI

 1. Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije, ERF Sveučilišta u Zagrebu
 2. Centar za poremećaje hranjenja "BEA"
 3. Dnevna bolnica za poremećaje prehrane Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan"
 4. Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

SLUŽBENI JEZIK

Hrvatski

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA

16. svibnja 2017.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, Zagreb

SADRŽAJ ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA

Znanstveno-stručni skup će ukazati na aktualne izazove u liječenju poremećaja hranjenja u Hrvatskoj, te predstaviti zanimljive metode rada s oboljelima od anoreksije, bulimije i nespecifičnih poremećaja hranjenja. Svojim sadržajem će biti usmjerena na razumijevanje fenomena ovog mentalnog poremećaja, koji se još uvijek nalazi na marginama interesa stručne javnosti. Također će se ukazati na moguće predrasude i strahove vezane uz profesionalni rad s ovom populacijom koja nosi etiketu teških, neizlječivih pacijenata s mogućim komplikacijama opasnim po život.

TEME

Znanstveno-stručni skup će pokušati ponuditi odgovore na pitanja:

 1. Kako su povezani promicanje zdravlja (primarna prevencija) i poremećaji hranjenja?
 2. Kako razumjeti poremećaje hranjenja?
 3. Što stručnjak koji radi s pacijentima oboljelima od anoreksije i bulimije može očekivati tijekom procesa liječenja?
 4. Kako obiteljska terapija može unaprijediti proces oporavka od poremećaja hranjenja?
 5. Što je to negativni glas (anorexic voice) i kako raditi s njime?
 6. Postoji li veza između društvene osude pretilosti i sve veće incidencije poremećaja hranjenja?
 7. Koji se pristupi i tehnike uspješno koriste u liječenju poremećaja hranjenja?
 8. Kako ekspresivne art-terapije upotrijebiti u svrhu poticanja procesa oporavka?

PLENARNI PREDAVAČI

Na ova i mnoga druga pitanja odgovorit će i plenarna predavačica dr.sc. Karin Sernec, psihijatrica i voditeljica Odjela za poremećaje hranjenja sa Psihijatrijske klinike u Ljubljani, koja će predstaviti uvide stečene nakon 15 godina rada s pacijentima oboljelima od poremećaja hranjenja.

Na znanstveno-stručnom skupu će sudjelovati i hrvatski predavači koji će svojim teorijskim i praktičnim uvidima pokušati rasvijetliti intrigantno područje bavljenja prevencijom i liječenjem poremećaja hranjenja:

 1. Izv.prof.dr. sc. Renata Martinec, Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije, ERF Sveučilišta u Zagrebu
 2. Mr.sc. Jelena Balabanić Mavrović, predsjednica Centra za poremećaje hranjenja "Bea"
 3. Hrvoje Handl, dr.med., voditelj Dnevne bolnice za poremećaje prehrane psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan"
 4. Marija Škes, mag.educ.reh., voditeljica Odsjeka za zdrave stilove života, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
 5. Ana Puljak, dr.med., voditeljica Odjela za promicanje zdravlja, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
 6. Prof.dr.sc. Darko Marčinko, pročelnik Odjela za personalogiju i poremećaje hranjenja Klinike za psihijatriju, KBC Zagreb
 7. Maja Žanko, mag.nutr., suradnica Centra za poremećaje hranjenja "Bea" i Dnevne bolnice za poremećaje prehrane psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan"
 8. Tončica Šiškov, prof.ped., suradnica Centra za poremećaje hranjenja "Bea" i Dnevne bolnice za poremećaje prehrane psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan"
 9. Ivana Jurić, mag.psi., suradnica Centra za poremećaje hranjenja "Bea" i Dnevne bolnice za poremećaje prehrane psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan"
 10. Doc.dr.sc. Damir Miholić, Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije, ERF Sveučilišta u Zagrebu

Nadamo se da će sadržaji obuhvaćeni ovim znanstveno-stručnim skupom potaknuti usvajanje i razvijanje novih ideja, metoda i pristupa u području prevencije i liječenja poremećaja hranjenja.

KOTIZACIJA

30 € (uključeno sudjelovanje na predavanjima, panel diskusiji i 1 radionici; ručak i osvježenje tijekom pauze)

ROK ZA PRIJAVU

Konačni datum prijava za sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu: 5. svibnja 2017.

Sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu ograničeno je na 92 sudionika.

Prijave neće biti moguće nakon što se ispuni lista od predviđenih 92 sudionika, neovisno o konačnom datumu prijave.

Prijave za sudjelovanje na predkonfereciji moguće su isključivo on-line putem sustava Comet, te je tijekom prijave potrebno odabrati sudjelovanje na jednoj od tri radionice:

 1. Psihodrama i poremećaji hranjenja (max. 40 sudionika)
 2. Poetoterapija (max. 12 sudionika)
 3. Psihoterapija pokretom i plesom (max. 40 sudionika)

PROGRAM ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA

 

08:00 - 08:30 REGISTRACIJA
Piće dobrodošlice
08:30 - 09:00

OTVARANJE
Uvodno predavanje:

Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec, Tončica Šiškov, prof.ped.
"Pregled istraživanja u području poremećaja hranjenja"

09:00 - 09:30 Marija Škes, mag.educ.reh., Ana Puljak, dr.med.
"Uloga i mogućnosti promicanja zdravlja u prevenciji poremećaja hranjenja"
09:30 - 10:15 PLENARNO PREDAVANJE
Dr.sc. Karin Sernec
"Kako razumijeti poremećaje hranjenja"
10:15 - 10:30 PAUZA
10:30 - 11:00 Hrvoje Handl, dr.med.
"Težina i ljepota rada s oboljelima od poremećaja hranjenja"
11:00 - 11:30 Prof.dr.sc. Darko Marčinko
"Obiteljska terapija"
11:30 - 12:00 Mr.sc. Jelena Balabanić Mavrović
"Negativni glas"
12:00 - 12:15 Ivana Jurić, mag.psi., doc.dr.sc. Damir Miholić, Hrvoje Handl, dr.med.
"Psihodrama u tretmanu osoba s poremećajima hranjenja"
12:15 - 13:30 RUČAK
13:30 - 15:00 PANEL DISKUSIJA
Maja Žanko, mag.nutr.
"Stigmatiziranje pretilosti i poremećaji hranjenja"
15:00 - 15:30 PAUZA

15:30 - 17:00

RADIONICE
Ivana Jurić, mag.psi.
"Psihodrama i poremećaji hranjenja"

Hrvoje Handl, dr.med.
"Poetoterapija" 

Tončica Šiškov, prof.ped.
"Psihoterapija pokretom i plesom"

17:00
ZATVARANJE

Vjerujemo da ćete prepoznati važnost tema obuhvaćenih znanstveno-stručnim skupom „Prevencija i liječenje poremećaja hranjenja: Novi pristupi i izazovi“, te da ćete svojim sudjelovanjem doprinijeti poticanju daljnje suradnje između stručnjaka iz različitih disciplina u cilju koncipiranja holističkih i interdisciplinarnih pristupa u rada s osobama s poremećajima hranjenja i članovima njihove uže socijalne okoline.

ORGANIZERS

ERF UNIZG ENG ISU UVLJ

© 2016 FACULTY OF EDUCATION AND REHABILITATION SCIENCES UNIVERSITY OF ZAGREB. ALL RIGHTS RESERVED.